Lokacija

Hotel Balise  je lociran u najužem centru grada Daruvara te je, za goste hotela, omogućeno stati pred sami prednji ulaz na vrijeme od 15 minuta, dok se ne obavi prijava u hotel, a zatim se prime upute kako doći do privatnog ograđenog parkirališta sa  stražnje strane hotela. Upute možete preuzeti i u brošuri na podstranici "Kontakt".

Karta Daruvara

Lokacija hotela Balise** u Daruvaru