Vjerski turizam

Katolička vjera

Katolička crkva u Daruvaru-crkva Presvetog TrojstvaCrkva Presvetoga Trojstva sagrađena je 1764. godine. Ona je također tijekom vremena doživjela brojne unutrašnje i vanjske preinake. Jedna od najvećih je dogradnja visokog tornja koji je dovršen 1892. godine. Ona je 1821. godine proglašena župnom crkvom. U njenoj blizini nalazi se katolička kapelica svetog Šimuna koja je sagrađena 1872. godine.

Nova crkva svetog Antuna Padovanskog - Građevinski radovi na novoj crkvi krenuli su u proljeće 2009. g., a planskim dokumentom predviđa se, uz crkvu i prateće objekte, izgraditi prostrano parkiralište i urediti park od 8000 četvornih metara. Ovo je prvi put da daruvarska župa gradi župnu crkvu jer, iako daruvarska župa postoji više od 180 godina, župna crkva Presvetog Trojstva, koja je starija od dva stoljeća građena je kao dvorska kapelica grofovske obitelji Janković, a tek je kasnijim dogradnjama i preinakama pretvorena u župnu crkvu.

Pravoslavna vjera

Pravoslavna crkva u DaruvaruParohijska crkva Sv. Otaca Prvog Vaseljenskog Sabora - U Daruvaru je 1756. godine sagrađena pravoslavna crkva od drvenog materijala i zato je na njenom mjestu počela u drugoj polovini 19. stoljeća gradnja nove zgrade od tvrdog materijala. Dovršena je 1884. godine.

Ostale vjere

Adventistička crkva u DaruvaruBaptistička - Svačićeva
Adventistička - Radićeva
Jehovini svjedoci - Frankopanska
Kristova pentekostna crkva - Radićeva