Cjenik

SMJEŠTAJ DARUVAR - HOTEL BALISE

Balise d.o.o. Daruvar
  Trg kralja Tomislava 22, 43500 Daruvar, Hrvatska
  tel./fax. 043 440 220, mob. 098 39 11 22
  IBAN: HR4623400091102714510 kod Privredne banke
MB: 1102761               OIB: 25404222758

HOTEL BALISE**

C I J E N A   S M J E Š T A J A

NOĆENJE s doručkom ( po osobi ) 

- jednokrevetna soba    190,00 kn
- dvokrevetna soba    160,00 kn
- trokrevetna soba    140,00 kn

Korištenje dvokrevetne sobe kao jednokrevetne, naplaćuje se cijena jednokrevetne.
Korištenje trokrevetne sobe kao jednokrevetne, naplaćuje se cijena jednokrevetne.
Korištenje trokrevetne sobe kao dvokrevetne, naplaćuje se cijena dvokrevetne.

DNEVNI ODMOR (od 06:00h do 18:00h)

250,00 kn

BORAVIŠNA PRISTOJBA PREMA ZAKONU O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI
   7,00 kn          
OSIGURANJE PO ODLUCI “ CROATIA OSIGURANJE ”  DARUVAR    1,00 kn

Napomene:  U cijenu noćenja uključen doručak, servis (usluga) i porezi. Cijene ostalih usluga na upit.

Popusti:  Za veće grupe i agencije, popusti prema dogovoru.

Ostali uvjeti:
  - ako dijete do navršenih 7 godina ne koristi zaseban ležaj, naplaćuje se samo doručak po redovnom cjeniku
  - za djecu do navršenih 7 godina, ako koriste zaseban (pomoćni) ležaj, odobrava se popust 50 % od cijene usluge koju koriste

Po odluci Uprave hotela Balise** ovaj cjenik se primjenjuje od 01.07.2013. godine.

Mogućnost plaćanja: 

⇒ kreditnim karticama:               

⇒ gotovinom u kunama

⇒ virmanom po predračunu (za pravne osobe)